Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2012

forestmoon

October 30 2012

forestmoon
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle
Reposted fromstonerr stonerr viapolyphonicsoul polyphonicsoul
forestmoon

godz. 7.00 - układ pokarmowy zaczyna wydzielać enzymy i "przygotowuje się" do śniadania

godz. 10.00 - umysł jest w szczytowej formie

godz. 11.00 - serce jest w najlepszej formie, o tej porze doskonale zniesie dodatkowe obciążenia

godz. 12.00 - żołądek ponownie sygnalizuje głód, wypoczywa wątroba, znużona wcześniejszą aktywnością. Wypity o tej porze alkohol silnie uderza do głowy.

godz. 14.00 - organizm domaga się sjesty, sprawność umysłowa maleje

godz. 15.00 - powraca wigor, wzrasta temperatura ciała

godz. 17.00 - drugi intelektualny i fizyczny szczyt, który trwa do godz. 20:00

godz. 21.00 - żołądek ogranicza wytwarzanie soków trawiennych, zjedzony o tej porze posiłek jest wolno trawiony. To najlepszy czas na ciepłą, odprężającą kąpiel.

godz. 22.00 - w organizmie jest największe stężenie melatoniny, powodującej odczucie znużenia

godz. 23.00 - hormony stresu mają najniższy poziom, najlepsza pora aby pójść spać

godz. 1.00 - podczas snu mózg wyłącza świadomość, ciałem steruje wegetatywny układ nerwowy

godz. 3.00 - nerwowy układ wegetatywny delikatnie zaczyna budzić organy wewnętrzne

godz. 5.00 - pora największej aktywności hormonów płciowych (do godz. 8:00)

godz. 6.00 - organizm programuje się na maksymalne obroty - najszybciej pracuje serce, wzrasta ciśnienie tętnicze krwi

— rytmika circadialna

October 27 2012

forestmoon
9918 d60d

October 26 2012

forestmoon
Chociaż raz
warto umrzeć z miłości.
Chociaż raz.
A to choćby po to,
żeby później chwalić się znajomym,
że to bywa.
Że to jest.
...Umrzeć.
Leżeć na cmentarzu czyjejś szuflady
obok innych nieboszczyków listów
i nieboszczek pamiątek
i cierpieć...
Cierpieć tak bosko
i z takim patosem,
jakby się było Toscą
lub Witosem.
...I nie mieć już żadnych spraw
i do nikogo złości.
I tylko błagać Boga, by choć raz,
choć jeszcze jeden raz
umrzeć z miłości.
— osiecka
Reposted frommarrymebrian marrymebrian viabemygod bemygod

October 21 2012

forestmoon
Play fullscreen
Reposted fromdauser dauser viavogue vogue
forestmoon
1675 bf19
forestmoon
7862 5ff7 500

October 20 2012

forestmoon
2598 1616
Reposted fromaggiep aggiep viasoulforme soulforme

October 18 2012

forestmoon
forestmoon
Dzień się skraca
trąbią ugniatają ziemię
już za zimno na balkon.
— M. Białoszewski
Reposted fromptak ptak viaanyonesghost anyonesghost
forestmoon
9831 9bb9
Reposted fromojkomena ojkomena viaiamnotarobot iamnotarobot
forestmoon
Nie, ja pracować nie lubię. Wolę próżnować i myśleć o wszystkich pięknych rzeczach, które można by zrobić.
— Joseph Conrad
Reposted frompiksele piksele viacytaty cytaty
forestmoon
7562 686b
I fell in love with the city 
At first sight it looked pretty 
Reposted frompoppyseed poppyseed

October 10 2012

forestmoon

Przebywać z tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu.
— j. żulczyk "zrób mi jakąs krzywdę"
Reposted fromottopilotto ottopilotto viawarkocz warkocz

October 09 2012

forestmoon
Wszystko mi jedno, byle z Tobą.
— No właśnie...
Reposted fromzagansky zagansky viapolyphonicsoul polyphonicsoul
forestmoon
forestmoon
8104 0194
Reposted frommartinini martinini viacitiesofnight citiesofnight

October 08 2012

forestmoon
(…) wszystko, co mam jest w niej zakochane.
— edward stachura, siekierezada
Reposted fromkoralina koralina viacitiesofnight citiesofnight
forestmoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl